พิพิธภัณฑ์ตำรวจ  วังปารุสกวัน

Policemuseum Parutsakawan Palace

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางหน้าแฟนเพจ และอินสตาแกรมข้างล่างนี้

https://www.facebook.com/police.museum28

Instagram: police.museum_parusakawan

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิด วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หยุด วันจันทร์ , อังคาร และวันนักขัตฤกษ์

๓๒๓  ถ.ศรีอยุธยา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๗ , ๐๙ ๗๑๗๓ ๔๔๔๑ (ในเวลาราชการ)

email : policemuseum@hotmail.com

Copyright by Police Museum  Parusakawan Palace