พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิด วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หยุด วันจันทร์ , อังคาร และวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ - โทรสาร : ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๗

email : [email protected]

 

Copyright by Police Museum, Parusakawan Palace

 

ความเป็นมาของ “แหวนอัศวิน”

สืบเนื่องมาจาก พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์  เป็นอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นอยากจะมอบรางวัลให้กับนายตำรวจลูกน้องคนสนิทที่ทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเกือบเอาชีวิตไม่รอด มาหลายครั้ง ของสิ่งนั้นที่อธิบดีเผ่าฯ ได้คิดไว้ว่าจะมอบให้นายตำรวจคนสนิททั้งสี่ต้องสามารถนำติดตัวไว้ตลอดเวลา ได้ทำให้คนที่ได้รับแหวนรู้สึกสำนึกในหน้าที่ด้วย อธิบดีเผ่าฯ ก็ได้มอบ แหวนให้คนละวง เป็นแหวนทองลงยาที่หัวแหวนเป็นตราหน้าหมวกตำรวจสีแดงสดสวยงามมาก และอธิบดีเผ่าฯก็ได้ตั้งชื่อแหวนนี้ว่า “แหวนอัศวิน” คนที่ได้รับแหวนนี้จะต้องสวมไว้ ตลอดเวลา ใครไม่สวมติดตัวไว้ ๒๔ ชั่วโมง อธิบดีเผ่าฯก็เรียกคืนแหวนจากคนนั้นทันที  ตั้งแต่นั้นมาคำว่า “อัศวิน” ก็ได้โด่งดังไปทั่วกรุง

หลังจากที่อธิบดีเผ่าฯ ได้มอบแหวนอัศวินให้กับ นายตำรวจคนสนิททั้งสี่แล้ว ท่านก็ได้มอบให้กับนายตำรวจที่ทำชื่อเสียงในทางปราบปรามและในทางการงานอื่น อันเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภูธร หรือฝ่าย นครบาล ก็จะได้รับรางวัลจากท่านเป็น “แหวนอัศวิน” นี้อีกหลายคน

ต่อมาพอจำนวนนายตำรวจที่ได้รับ “แหวนอัศวิน” มีมากขึ้นเพิ่มจำนวนเป็นหลายสิบคน อธิบดีเผ่าฯ ก็เกิดความคิด ใหม่ขึ้นมาอีกว่า จะแบ่งแยกเกรดของ “แหวนอัศวิน” ด้วยการเอา เพชรมาติดที่หัวแหวนเป็นการยกเกรดให้กับพวกที่ทำงานชนิดเสี่ยงชีวิต สมบุก สมบันในหน้าที่จริงๆ ก็เลยเกิดคำว่า “อัศวินแหวนเพชร” ผู้ที่ได้รับแหวนอัศวินฝังเพชรเป็นรางวัลรุ่นแรกก็คือ นายตำรวจคนสนิททั้งสี่ของอธิบดีเผ่าฯ นั่นเอง ก็คือ

๑. พ.ต.อ.พันศักดิ์  วิเศษภักดี

๒. พ.ต.อ.อรรณพ  พุกประยูร

๓. พ.ต.อ.พุฒ  บูรณสมภพ

๔. พ.ต.อ.วิชิต  รัตนภานุ

จากนั้นมา “อัศวินแหวนเพชร” ก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายคน ซึ่งอธิบดีเผ่าฯได้มอบให้กับนายตำรวจที่ทำงานเสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงอันตราย จริงๆ ขนาดบาดเจ็บเกือบ เสียชีวิตในการสู้รบและในการปราบปรามโจรผู้ร้าย “อัศวินแหวนเพชร” ก็มีคนได้รับไปทั้งหมดเพียง ๑๓ คนเท่านั้น เป็นเพราะอธิบดีเผ่าฯได้ถือเอาเลข ๑๓ เป็นเลขมงคลมาจาก ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี คือ วันตำรวจ

ผู้ที่ได้รับแหวนอัศวินที่พอจะทราบชื่อมีดังนี้

๑. พ.ต.อ.พันศักดิ์  วิเศษภักดี

๒. พ.ต.อ.อรรณพ  พุกประยูร

๓. พ.ต.อ.พุฒ  บูรณสมภพ

๔. พ.ต.อ.วิชิต  รัตนภานุ

๕. พ.ต.ท.กมล  ชโนวรรณ

๖. พ.ต.ท.สวง  วุฒินันท์

๗. พ.ต.ท.เยื้อน  ประภาวัต

๘. พ.ต.ต.ประชา  พูนวิวัฒน์

๙. ร.ต.อ.ยอดยิ่ง  สุวรรณาคร

๑๐. ร.ต.อ.เจริญ  วัจนคุปต์

๑๑. พล.ต.อ.มนต์ชัย  พันธุ์คงชื่น

๑๒. พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์  จำรัสโรมรัน

๑๓. พ.ต.ต.อนันต์  พงษ์สุทธิรักษ์